Đoá Bạch Trà (Gái Già Lắm Chiêu V OST) by Bùi Lan Hương Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đoá Bạch Trà (Gái Già Lắm Chiêu V OST) ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Đoá Bạch Trà (Gái Già Lắm Chiêu V OST) using ukulele or guitar.
This song by Bùi Lan Hương can also be played by that instruments.
=

Đoá Bạch Trà (Gái Già Lắm Chiêu V OST) chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đoá Bạch Trà (Gái Già Lắm Chiêu V OST) by Bùi Lan Hương Ukulele Chords


Đêm mưa xuân đầu tiên đóa bạch trà đang nở
Hương tinh khôi dẫn lối người tình níu chân ai say
Xin mang em đi cùng anh mấy mùa bạch trà đang nở
Sao em nơi đây lặng lẽ một mình ngóng theo anh đang bên ai.
 
Mưa đêm mưa xuân, phượng hoàng đậu nhánh trà mi
Mong như bông hoa hồng trà cao sang
Thương anh sương đêm nhòa mi mắt
Muốn giữ anh bên mình mà chẳng dám mở lời
Con tim em mù lòa chỉ đập vì yêu anh
Đến bao giờ anh mới thuộc về mình em.
 

 
Đêm mưa xuân đầu tiên đóa bạch trà đã nở
Sao em nơi đây lặng lẽ một mình ngóng theo anh đang bên ai
 
Mưa đêm mưa xuân, phượng hoàng đậu nhánh trà mi
Mong như bông hoa hồng trà cao sang
Thương anh sương đêm nhòa mi mắt
Muốn giữ anh bên mình mà chẳng dám mở lời
Con tim em mù lòa chỉ đập vì yêu anh
Đến bao giờ anh mới thuộc về mình em.
 
Trong nụ hôn đêm nay có nước mắt đang rơi cả ngày dài đơn côi
Khi cuộc đời như ván cờ, trót lỡ buông tay Phượng Hoàng gẫy cánh


Con tim em mù lòa chỉ đập vì yêu anh
Đến bao giờ anh mới thuộc về mình em.

To play the most songs, including Đoá Bạch Trà (Gái Già Lắm Chiêu V OST) by Bùi Lan Hương by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *