Đoạn buồn cho tôi by Tú Nhi Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đoạn buồn cho tôi ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Đoạn buồn cho tôi using ukulele or guitar.
This song by Tú Nhi can also be played by that instruments.
=

Đoạn buồn cho tôi chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đoạn buồn cho tôi by Tú Nhi Ukulele Chords


1. Từ một ngày từ ngày mới yêu nhau
Mình hằng mơ không dang dở tình đầu
Tình còn đầy mà người tình đã quên mau
Người đành lòng không xót đau
Lạnh lùng bỏ đi không nói.

2. Đoạn đường nào từng dìu bước nhau đi
Người đã quên ôi quên biệt đường về
Sầu gợi sầu, rã rời lệ ướt hoen mi
Đoạn buồn người ơi có nghe
Khi mưa mưa lạnh về đêm.

ĐK:
Nhớ hôm nao ta mới giận hờn.
Đưa nhau về đường phố mưa trơn
Ôi bây giờ xa cách ngàn trùng
Người đời thường hay gian dối.
Tôi xin chấp nhận tủi buồn.

3. Còn một mình một mình bước đơn côi
Và từ đây tôi xin lạy người đời
Đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ chi thêm
Trọn nghiệp đàn ca thế thôi
Cho nhân gian mượn tìm vui.

To play the most songs, including Đoạn buồn cho tôi by Tú Nhi by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *