Độc thoại by Đặng Hiền Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Độc thoại ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Độc thoại using ukulele or guitar.
This song by Đặng Hiền can also be played by that instruments.
=

Độc thoại chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Độc thoại by Đặng Hiền Ukulele Chords


Anh ra buổi chiều buổi chiều bỗng lạ
Anh hỏi nỗi buồn nỗi buồn xoay lưng
Theo em buổi chiều buổi chiều ngoảnh mặt
Anh hỏi con đường đường sầu hắt hiu.

Anh như buổi chiều buổi chiều vắng lặng
Em vẫn dối lòng dối lòng không yêu
Đời rất ngắn niềm đau không ngắn
Những nợ tình cũng thế thôi em
Chiều nín lặng bên chiều lạc nhịp
Lạc bước em về từ cuối cơn mê.

Xa nhau buổi chiều buổi chiều tiễn biệt
Bên lối đi về nắng buồn xót xa
Anh ra buổi chiều nghe chiều hỏi nhẹ
Anh có bao giờ thật lòng quên em.

To play the most songs, including Độc thoại by Đặng Hiền by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.