Đôi bạn tương phùng by Thiên Quang Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đôi bạn tương phùng ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Đôi bạn tương phùng using ukulele or guitar.
This song by Thiên Quang can also be played by that instruments.
=

Đôi bạn tương phùng chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đôi bạn tương phùng by Thiên Quang Ukulele Chords


1. Tôi với anh đôi bạn thân rất thân
Từng sát vai tâm đầu, hoạn nạn luôn có nhau
Chung nhau gói mì tôm, chia nhau từng điếu thuốc
Đời dẫu lắm khổ đau anh và tôi vẫn mỉm cười.

2. Năm tháng qua tình bạn luôn thiết tha
bước chân trong đời mỗi người một lối đi
Anh xây đắp nhà cao, còn tôi là nhạc
Tìm vui với lời ca viết cho đời khúc nhạc quê hương.

ĐK: Đêm đêm hai đứa tâm sự
Chia sớt vui buồn trong cuộc đời còn bao gian khó
Thấm thoát mười năm, hai đứa đôi đường
Anh bước chân rời xa quê nghèo để xây ước
Còn tôi bôn ba khắp muôn nơi
Đem lời ca tiếng nhạc cho người đời mua vui.

3. Tôi chúc anh mọi điều như ước
Chờ đến khi tương phùng mình cùng nhau sẻ chia
Đôi ta vẫn vậy thôi, không bao giờ thay đổi
Dù cho núi thành sông tôi và bạn vẫn chung một lòng.

To play the this songs, including Đôi bạn tương phùng by Thiên Quang by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *