Đời còn nhiều ngăn cách by Lam Phương Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đời còn nhiều ngăn cách ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Đời còn nhiều ngăn cách using ukulele or guitar.
This song by Lam Phương can also be played by that instruments.
=

Đời còn nhiều ngăn cách chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đời còn nhiều ngăn cách by Lam Phương Ukulele Chords

1. Nước mắt biển xanh màu mắt sâu
Dáng hình em nào thấy đâu
Nửa hồn như mất từ lâu một trời thương nhớ lòng đau
Mảnh tình trinh trắng em gửi về bến nao.

2. Nhớ lần đến trường đón em
Ôi đẹp thay ngày mới quen
Tờ thư xanh giữ làm tin kỷ niệm giây phút đầu tiên
Mà nhiều đêm trắng dệt bóng hình em yêu

ĐK:
Ngỡ gặp duyên ta rồi mai đây tròn
Nào ngờ một sớm em ra đi
Không còn trao nhau một câu khi từ ly
Cả trời yêu bỗng dưng tiêu điều

3. Nhưng người đi thì dễ quên
Nhưng người thương thì nhớ thêm
Để đời ngăn cách nhiều hơn để lòng anh khó mà quên
Một trời thương nhớ màu mắt màu mắt em.

To play the most songs, including Đời còn nhiều ngăn cách by Lam Phương by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.