Đời đá vàng by Vũ Thành An Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đời đá vàng ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Đời đá vàng using ukulele or guitar.
This song by Vũ Thành An can also be played by that instruments.
=

Đời đá vàng chords has Boston rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đời đá vàng by Vũ Thành An Ukulele Chords

1. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào

ĐK: Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui

2. Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng

3. Xuống tận cùng dưới đáy, thấy mênh mông rộng cõi trời
Hãy mở lòng chúng ta, đón nhận biển tình yêu
nghìn lần tha thứ, cũng chưa là ái từ
Hãy cảm tạ biết ơn, có được đời đá vàng.

To play the most songs, including Đời đá vàng by Vũ Thành An by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.