Đôi Khi Anh Muốn Khóc by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đôi Khi Anh Muốn Khóc ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Đôi Khi Anh Muốn Khóc using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đôi Khi Anh Muốn Khóc chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đôi Khi Anh Muốn Khóc by Ukulele Chords

Thôi quên đi những gì k hông thuộc về ta.
Như một người giờ đâ y đã ở rất x a.
Khi người đi có biế t, nơi nà y
một người vẫn mãi ho ài mong bóng em mịt mù.
Ta chia tay nhau rồ i, em buồn gì khô ng?
Nơi con đường ngày xưa ta cùng bước đi.
Nay mình anh vẫn đứ ng mong chờ một ngày đã mất.
Tình yêu vẫn đây
Và em có bi ết hay không chỉ một m ình anh thôi.
Người anh mãi yêu…..
Hãy lau khô dùm an h từng dòng nước mắt.
Khóc trong đêm mình anh nghẹn ngào nỗi nhớ.
Hãy c ho anh biết vì sao?
Em ra đi vội qu ên kỉ niệm hôm qua.
Em ra đi vội qu ên một người nơi đây. F#m
Để an h thôi mãi hoài m ong….em trở về
Dù a nh vẫn biết em giờ đã đ i thật xa…

To play the most songs, including Đôi Khi Anh Muốn Khóc by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.