Dòng An Giang by Anh Việt Thu Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Dòng An Giang ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Dòng An Giang using ukulele or guitar.
This song by Anh Việt Thu can also be played by that instruments.
=

Dòng An Giang chords has Valse rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Dòng An Giang by Anh Việt Thu Ukulele Chords


Lời theo sheet xuất bản trước 1975

Giòng An Giang sông sâu sóng biếc
Giòng An Giang cây xanh lá thắm
Lả lướt về qua Thất Sơn
Châu Đốc giòng sông uốn quanh
Soi bóng Tiền Giang Cửu Long

Giòng An Giang trăng lên lấp lánh
Giòng An Giang tung tăng múa hát
Đêm đến giòng sông thở than
Bên mấy hàng cây hắt hiu
Đã mấy mùa xuân thái bình

Giòng An Giang đáy nước in sâu
Nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa
Nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô
Nắng vẫn chiếu trên gò má hây hây
màng ngây thơ
Cô thôn quê đang giặt yếm trên sông
Tiếng sáo vắng trên đồng lúa xanh tươi
Trâu lang thang đôi cò trắng tung bay dập dìu

Giòng An Giang ai qua vẫn nhớ
Giòng An Giang xinh xinh nước biếc
Đây những thuyền ai lắc
Đôi mái chèo trăng lướt qua
Lơ lững vầgn trăng vỡ tan

Giòng An Giang xanh xanh xóm trúc
Giòng An Giang lơ thơ bến nước
Đây những người thôn nữ xinh
Duyên dáng chuyền tay dắt nhau
Múc mấy vầng trăng đổ đi

——————-
Lời theo phần trình bày của ca sĩ Thanh Mai

Dòng An Giang sông sâu nước biếc
Dòng An Giang cây xanh lá thắm
Lả lướt về qua Thất Sơn
Châu Đốc dòng sông uốn quanh
Soi bóng Tiền Giang Cửu Long

Dòng An Giang xanh xanh khóm trúc
Dòng An Giang tung tăng múa hát
Đêm đến dòng sông thở than
Bên mấy hàng cây hắt hiu
Đã mấy mùa xuân thái bình

Dòng An Giang đáy nước in sâu
Nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa
Nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô
Nắng vẫn chiếu trên gò má hây hây
màng, ngây thơ
Cô thôn quê đang giặt yếm trên sông,
Tiếng sáo vắng trên đồng lúa xanh tươi
Trâu lang thang đôi cò trắng tung bay dập dìu.

Dòng An Giang ai qua vẫn nhớ
Dòng An Giang lơ thơ bến nước
Đây những thuyền ai lắc
Đôi mái chèo trăng lướt qua
Lơ lửng vầng trăng vỡ tan

Dòng An Giang sông sâu nước biếc
Dòng An Giang cây xanh lá thắm
Đây những người thôn nữ xinh
Duyên dáng chuyền tay dắt nhau
Múc mấy vầng trăng đổ đi

To play the this songs, including Dòng An Giang by Anh Việt Thu by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *