Dòng lệ thương đau by Lê Dinh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Dòng lệ thương đau ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Dòng lệ thương đau using ukulele or guitar.
This song by Lê Dinh can also be played by that instruments.
=

Dòng lệ thương đau chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Dòng lệ thương đau by Lê Dinh Ukulele Chords

1. Vì đâu đôi lứa tình duyên lỡ làng
Để rồi thương tiếc một chuyến sang ngang
Tháng năm chồng chất những bâng khuâng
Nhớ thương hình bóng cũ mênh mang
Kỷ niệm làm sao phai tàn ?

2. Tình duyên ngang trái nào ai ước gì !
Lòng ôi tê tái giờ có vui chi
Mắt hoen lệ thắm ướt đôi mi
Pháo rơi ngoài ngõ lúc vu quy
Như đưa linh hồn người đi

ĐK: Anh ơi! Tình duyên lỡ rồi
Đành thôi lỗi hẹn, nguyện chờ nhau đến kiếp sau
Người thương nay chẳng sống gần nhau
Cay đắng biết là bao lệ hoen má đào !!

3. Người không thương mến mà sao kêu chồng
Mộng xưa tan vỡ sầu nhớ mênh mông
Đớn đau phận gái biết hay không?
Nén thương và nhớ bước sang sông
Anh ơi thôi còn gì mong

To play the most songs, including Dòng lệ thương đau by Lê Dinh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *