Đông tay thì vỗ nên kêu by Trần Long Ẩn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đông tay thì vỗ nên kêu ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Đông tay thì vỗ nên kêu using ukulele or guitar.
This song by Trần Long Ẩn can also be played by that instruments.
=

Đông tay thì vỗ nên kêu chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đông tay thì vỗ nên kêu by Trần Long Ẩn Ukulele Chords

Đông tay thì vỗ nên kêu
Vỗ cho đều và cho nhịp nhàng
Chung vai cùng gánh giang san
Gánh vững vàng, dựng xây đàng hoàng
Phải được thấy đồng lúa xanh hơn
Phải được thấy nhà máy vui hơn

Hãy lắng nghe, núi sông đang rộn tiếng ca
Hãy hát lên, nói lên ước nguyện chúng ta

To play the most songs, including Đông tay thì vỗ nên kêu by Trần Long Ẩn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.