Đồng tiền nhân thế by Danh Tuấn Trung Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đồng tiền nhân thế ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Đồng tiền nhân thế using ukulele or guitar.
This song by Danh Tuấn Trung can also be played by that instruments.
=

Đồng tiền nhân thế chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đồng tiền nhân thế by Danh Tuấn Trung Ukulele Chords

1. Có đói khổ mới cho ta hiểu rằng, mình sa cơ ai dám thân
Tình rời xa, anh em cũng cách xa, ai ai cũng xa
Nhớ lúc trước, lúc khi ta có tiền xài xoa hoa, chơi thả ga
Bạn bè luôn thương yêu vây lấy ta, anh em đệ huynh
 
Giờ vất ngã bên ta đâu còn ai
Tình với nghĩa anh em phôi pha đổi thay
Toàn tâm ma nhưng môi thêu hoa
Mình lâm nguy anh em quay đi chẳng tiếc chi
 
Tiền khô túi mới biết ai sẽ ở bên mình
Tiền không có mới hiểu thế thái quá vô tình
Mình trắng tay nhân gian ai ai cũng khinh
Sang giàu thì xu nịnh, chơi toàn toan tính
 
Tiền trong túi mới có tiếng nói ở trên đời
Tiền không có nói đúng kẻ khác cũng nghi ngờ
Giàu nói sai nhưng ai ai cũng vỗ tay cho là mình hay oh oh

To play the most songs, including Đồng tiền nhân thế by Danh Tuấn Trung by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *