Don’t break my heart by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Don’t break my heart ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Don’t break my heart using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Don’t break my heart chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Don’t break my heart by Ukulele Chords


ĐK: Phải làm sao khi từng ngày, từng ngày dài
Đợi mong được trông thấy anh
Phải làm sao khi hàng giờ, hàng giờ này
Mình em suy tư đến anh.

Hey my boy, không thể nào tìm được lời
Cho trái tim thôi ngẩn ngơ
Hey my boy, my boy
Chỉ muốn bên anh mãi thôi
Don’t break my heart, don’t break my heart

Cố giấu kín nhịp đập rộn vang trái tim
Cố dấu hết bồi hồi về anh mỗi đêm
Đếm chẳng hết hàng triệu nỗi nhớ của em
Muôn vì sao, cũng không giúp trái tim hết rung động.

Nếu như, anh có biết rằng nơi đây có em
Chẳng thể nào, anh đâu hay biết
Em đang tan rã trong nỗi mong nhớ

ĐK: Phải làm sao khi từng ngày, từng ngày dài
Đợi mong được trông thấy anh
Phải làm sao khi hàng giờ, hàng giờ này
Mình em suy tư đến anh.

Hey my boy, không thể nào tìm được lời
Cho trái tim thôi ngẩn ngơ
Hey my boy, my boy
Chỉ muốn bên anh mãi thôi
Don’t break my heart, don’t break my heart

Từng ngày, từng giờ trái tim em đang rung lên
Với từng yêu thương thiết tha
Hãy đến bên em đi, hãy đến bên em đi
Trái tim của em

Tăng 1 tone lên ——

ĐK: Phải làm sao khi từng ngày, từng ngày dài
Đợi mong được trông thấy anh
Phải làm sao khi hàng giờ, hàng giờ này
Mình em suy tư đến anh.

Hey my boy, không thể nào tìm được lời
Cho trái tim thôi ngẩn ngơ
Hey my boy, my boy
Chỉ muốn bên anh mãi thôi
Don’t break my heart, don’t break my heart

To play the most songs, including Don’t break my heart by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.