Dù đường có xa by Hải Sâm Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Dù đường có xa ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Dù đường có xa using ukulele or guitar.
This song by Hải Sâm can also be played by that instruments.
=

Dù đường có xa chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Dù đường có xa by Hải Sâm Ukulele Chords

Verse:
Dù đường có xa, xin người đừng quên vẫn có anh đứng chờ.
Dù đường có xa, xin người đừng quên nỗi nhớ sâu kín.
Chim ca líu lo, anh cũng để cho bao cơn gió kia cuốn mây hững hờ.
Dù đường có xa, xin người đừng quên nhé em.
 
Chorus:
Quên làm sao được cảm xúc kia, em có lẽ cũng chẳng mong chờ.
Anh giờ đây ngồi ôm giấc mơ, thêm một đoạn đường cho nhau.
Tududu tudu tudutudu bau-quáo-quáo-quao-quao-quào.
Tududu tudu tudutudu bau-quáo-
 
Pre-verse:


 
Verse:
Dù đường có xa, xin người đừng quên vẫn có anh đứng chờ.
Dù đường có xa, xin người đừng quên nỗi nhớ sâu kín.
Chim ca líu lo, anh cũng để cho bao cơn gió kia cuốn mây hững hờ.
Dù đường có xa, xin người đừng quên nhé em.
 
Chorus:
Quên làm sao được cảm xúc kia, em có lẽ cũng chẳng mong chờ.
Anh giờ đây ngồi ôm giấc mơ, thêm một đoạn đường cho nhau.
Tududu tudu tudutudu bau-quáo-quáo-quao-quao-quào.
Tududu tudu tudutudu bau-quáo-
 
Ending:
Dù đường có xa, xin người đừng quên vẫn có anh đứng chờ.
Dù đường có xa, xin người đừng quên nhé em

To play the most songs, including Dù đường có xa by Hải Sâm by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.