Dư hương by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Dư hương ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Dư hương using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Dư hương chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Dư hương by Ukulele Chords

Bóng xuân qua năm ấy bên thềm
Khắp sân nhà tim tím cánh hoa xoan
Màu thương nhớ hoa xưa em nhặt
Chưa biết buồn theo cánh xoan rơi.

Lắm ngu ngơ em còn lắm ngu ngơ
Với câu thơ mơ gì biết đâu
Trong ánh mắt mầu hoa xưa em nhuộm
Chẳng đợi chờ nào đâu biết xuân qua.

Xuân tím từng mùa đã theo nhau
Ngây thơ ngày đó sớm qua mau
Thôi nhặt hoa xưa sao lòng vẫn
Bao năm còn ấp ôm tim sầu.

Xuân trôi xuân mãi trôi bóng thời gian trôi
Xa xô mãi xa xôi tháng ngày còn đâu
Hồn xuân cũ cánh hoa xưa em nhặt
Nhạt mắt môi trong đáy tim buồn.

Dấu sương tan se lòng dấu sương tan
Chút dư hương xuân tàn chút dư hương
Bâng khuâng quá đem gởi hồn theo gió
Giọt buồn loang lãng đãng mây chiều.

To play the this songs, including Dư hương by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *