Đừng buông tay anh by Nguyễn Đình Vũ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đừng buông tay anh ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Đừng buông tay anh using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Đình Vũ can also be played by that instruments.
=

Đừng buông tay anh chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đừng buông tay anh by Nguyễn Đình Vũ Ukulele Chords


Có những ngày có những giây
Chìm đắm trong cơn đau này
Thấy nhói lòng vẫn cứ mong
rằng anh không thể quên.

Nỗi nhớ em đêm dài hơn
Phải chăng anh hi vọng
Ngày sẽ chóng qua
Anh không thêm buồn.

Có những lúc thoáng qua
Con tim em đang khóc
Mà tại sao anh không hiểu ra
Vì điều đó nên ta mất nhau.

ĐK:
Có phải anh đã khiến trái tim
Của người anh yêu thương rất buồn
Cố tìm em để nói cho em
Lắng nghe lòng anh.

Như một khi nước mắt đã rơi
Theo niềm tin như đang chẳng còn
Và anh cố níu lấy phút giây
Bên em lần cuối.

To play the most songs, including Đừng buông tay anh by Nguyễn Đình Vũ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.