Đừng hơn thua by Phạm Trưởng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đừng hơn thua ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Đừng hơn thua using ukulele or guitar.
This song by Phạm Trưởng can also be played by that instruments.
=

Đừng hơn thua chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đừng hơn thua by Phạm Trưởng Ukulele Chords

1. Có những lúc một mình ta, ngồi nhìn hôm qua
Xong mới biết là, đúng hay sai
Chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai
Vì đời luôn ngang trái có những thứ được hôm nay
Đâu biết mất đi ngày mai, đêm nay sống cho thật hay

2. Cũng có thể một ngày mai rồi mình đổi thay
Bay cao với đời, có ai hay (có ai hay)
cứ hãy sống thật lòng đi vội vàng làm chi
Để nhiều đêm suy nghĩ trước bóng tối một mình thôi
Ta mới thấy những tội lỗi cứ theo ta đến suốt đời

ĐK Hãy suy nghĩ trước khi làm
Hãy sống tốt với đời với người
Đừng vì lợi danh mà gây tội lỗi
Bởi vì mọi thứ phải theo thời gian
Con người hơn thua là ở tình cảm

Hãy sống với lương tâm của mình
Nhiều điều đẹp lắm đến rất chân tình
Đời chẳng bao lâu rồi mai nhắm mắt
Tiền tài vật chất có giữ được không
Thôi đừng ganh đua mà hãy sống tốt cho đời

To play the this songs, including Đừng hơn thua by Phạm Trưởng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.