Đừng như tôi by Nguyễn Bình Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đừng như tôi ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Đừng như tôi using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Bình can also be played by that instruments.
=

Đừng như tôi chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đừng như tôi by Nguyễn Bình Ukulele Chords

1. Lại một đêm nữa tôi ngồi khóc thương mình tôi
Lại một đêm nữa tôi ngồi nhớ thương người
Tình yêu của tôi đã mãi xa tôi rồi
Tôi phải sống sao đây em ơi.

2. Tôi biết phải làm gì biết làm gì em ơi
Khi trái tim tôi nó cứ mãi kêu gào
Nước mắt của tôi nó cứ mãi tuôn trào
Người tôi yêu bây giờ về nơi đâu.

ĐK:
Giờ đây tôi đã biết không còn em ở bên tôi
Giờ đây tôi đã biết em đã mãi xa tôi rồi
Tình yêu kia giờ đã theo làn gió bay về nơi cuối trời
Một nơi không có tôi đi bên cạnh em.

Giờ đây em đã đi, đi về một nơi xa
Giờ đây em đã đến, đến một nơi xa lạ
Cầu cho em được mãi luôn hạnh phúc ở bên kia bầu trời
Cầu chúc cho em mãi luôn yên vui
Đừng như tôi.

To play the this songs, including Đừng như tôi by Nguyễn Bình by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.