Đừng nói lời chia tay by Lâm Trọng Tường Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đừng nói lời chia tay ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Đừng nói lời chia tay using ukulele or guitar.
This song by Lâm Trọng Tường can also be played by that instruments.
=

Đừng nói lời chia tay chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đừng nói lời chia tay by Lâm Trọng Tường Ukulele Chords

1. Con phố kỷ niệm sẽ tiễn bước người ra đi
Khi tình đã biệt ly còn thương tiếc làm
Tình đời bạc như vôi người ta phụ khó tham sang
Rẽ chia đôi lứa đôi đàng mộng ban đầu đành thôi vỡ tan

2. Mơ ước thuở nào nay đã hết mộng xa xôi
Câu thề hứa trọn đôi giờ đây hết thật rồi
Mộng tình mình chia xa nào đâu tại bởi đôi ta
Để trăng như sắp phai tàn nay nát lòng nuốt lệ lìa xa

ĐK:
Thôi tình đã hết rồi
Người cứ ra đi đừng nói lời chia ly
Cho đẫm lệ hoen mi mặn đắng lúc phân kỳ
Tình đã hết rồi
Người cứ quên ta đừng nói lời chia xa
Cho lòng đau xót xa đừng nói lời chia tay
Nghe vụn nát trái tim này.

3. Duyên ước không thành thôi đừng trách hờn chi nhau
Khi tình vỡ tình đau mình ai cũng nặng sầu
Rồi tạ từ chia tay còn gieo mặn đắng chua cay
Cõi yêu nay đã hao gầy thôi âm thầm giã biệt từ đây

Giữ trong nhau dấu yêu này xin ai đừng nói lời chia tay.

To play the this songs, including Đừng nói lời chia tay by Lâm Trọng Tường by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.