Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) chords has Disco rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) by Ukulele Chords

Ngàn sao sáng trên trời cao mà trời tối đã về đây
Lung linh ở trong mắt này dịu dàng bước đi thướt tha
Nên bỏ rơi tim ai rồi
Ô hay có ai đằng xa tự nhiên bước theo người ta
Hay đang muốn chơi trốn tìm hoặc trò ú tim với tui
Quen biết nhau đâu mà vui
 
Nè nè chớ có theo làm hấp tấp
Bước chân em vội vã lỡ vấp ngay cục đá
Sẽ té đau ơi là đau, đường rất đông
Trên phố biết bao nhiêu người
 
Đừng đừng có thế anh dù rất thích
Thế nhưng anh phải đến nói với em một tiếng
Chẳng nên theo vậy đâu, kỳ lắm anh
Như thế sao quen được nhau

To play the most songs, including Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.