Đừng Yêu Em by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đừng Yêu Em ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Đừng Yêu Em using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đừng Yêu Em chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đừng Yêu Em by Ukulele Chords

Mới hôm na o người có nói chỉ yêu mình em
Mà sống bên em trọn đời mãi yêu thương không rời
Em đẹp xin h, chỉ để riêng anh mà thôi
Sao giờ đâ y người xa vắng vắng x a người ơi
Nếu khôn g yêu còn vương vấn vấn vương làm chi
Gợi nhớ yêu th ương tựa cơn gió thóang qua được gì
Yêu người yêu là để vui chơi m ộ thi
Thôi đành thô i tình ngọt ngào người cứ m ang đi
K hông được yêu
Xin người đừng đừng yêu em
T hôi đừng yêu
Khi lòng người như dối gian ngư ời ơi
Không được yêu
Bằng lời m ặn nồng trên môi
Đừng yêu em
Đừng yêu em
T iếng ân tình nào ph ải cho em
Tiếng yêu xưa còn xao xuyến đảo điên lòng em
Người hãy yêu đi bằng một trái tim không đ ổi rời
Men tình y êu ngọt mặn đắng chát không đồ chơi
Khi đã y êu đừng để tình bạc trắng như vôi

To play the most songs, including Đừng Yêu Em by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.