Đường chúng ta đi by Anh Việt Thu Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đường chúng ta đi ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Đường chúng ta đi using ukulele or guitar.
This song by Anh Việt Thu can also be played by that instruments.
=

Đường chúng ta đi chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đường chúng ta đi by Anh Việt Thu Ukulele Chords

Đường đi khó … đường đi không khó …
Không khó vì ngăn sông cách núi
Mà khó vì lòng người ngại núi e sông (láy)

1. Đường chúng ta đi qua bao gian khổ chông gai
Đóa hoa hồng nở trên mỗi bước tới
Giọt mồ hôi, từng giọt máu chảy
Dẫu cho quê hương bom đạn tơi bời (?).
Đồng lửa cháy La Vang
Rừng bỏ hoang…..(?) từng lọng lúa tốt đơn bông
Anh có nghe trời vào xuân chưa

2. Đường chúng ta đi hoa tươi cây cỏ rưng rưng
Những cánh rừng đẹp bên thành phố cũ
Kìa nhà máy ngợp trời bốc khói
Sớm mai âm u công trường tấp nập
Thành phố mới rộn ràng
Đường vào Nam, đường ngược ra Bắc thênh thang
Anh có nghe con tàu về xôn xao

To play the this songs, including Đường chúng ta đi by Anh Việt Thu by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.