Duyên Phận ( chế ) by Haketu Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Duyên Phận ( chế ) ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Duyên Phận ( chế ) using ukulele or guitar.
This song by Haketu can also be played by that instruments.
=

Duyên Phận ( chế ) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Duyên Phận ( chế ) by Haketu Ukulele Chords

Phận là con gái, không phải là con trai
Nhìn về tương lai thì tất nhiên không nhìn ngược lại
Cảnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn thế cho nên chúng vẫn chưa già
 
Thầy mẹ thương em điều này đương nhiên,
vì ngoài em ra thì biết thương con nhà đứa nào
Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến,
vậy thì chắc chắn đôi lứa vẫn chưa làm gì nhau
 
Chưa yêu lần nào, thôi để yêu lần sau
Biết trong tình yêu, không phải ngoài
Sông sâu là bao, nào đo được đâu,
mày hỏi tao tao biết đi hỏi ai
Qua bao thời gian, run out of time
Lỡ yêu người ta, love someone
Nông sâu tuỳ sông, ngực to tuỳ mông,
chưa đổ bến, thế thôi mai đổ sau
 
Rồi người ta đến, không phải người ta đi
Một ngày nên duyên, ngày tiếp theo chắc là ngày nhì
Bỏ lại sau lưng, mà vì ngực lép thế sau lưng ấy là lưng nào
Thầy mẹ vui hơn, mà lệ tràn rưng rưng
Vậy còn riêng em thì chắc đang lăn bò ra cười
Bước qua dòng sông, hỏi từng con sóng,
ngồi chờ đến sáng sóng nó cũng không trả lời đâu.

To play the most songs, including Duyên Phận ( chế ) by Haketu by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *