Duyên phượng hoa by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Duyên phượng hoa ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Duyên phượng hoa using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Duyên phượng hoa chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Duyên phượng hoa by Ukulele Chords

1. Một độ tôi ngồi thương khóc hoa
Cửa chiều hiu hắt nắng xuân tà
Nhớ người năm ngoái, năm xưa mãi,
Nhớ nụ cười xuân thấp thoáng qua.

2. Lòng gửi sầu theo mây gió bay
Thời gian trôi mãi bóng hao gầy
Đã từng đêm biếc tàn sao lệ
Duyên đào trời se em tới đây.

ĐK:
Tôi thả chim xanh lượn trước ngõ
Điểm trang lòng, đợi ái tình qua
Em đi, má hồng bóng phượng hoa
Tiếng ve sầu than thở nhắc hình bóng ngày xưa.

3. Mộng lại có ngày ta bên nhau
Mình lạ say như lúc hạ đầu
Cánh phượng cùng tơ nguyệt trong trắng
Xin em tạc ghi thuở tôi sầu.

To play the this songs, including Duyên phượng hoa by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *