Em chỉ yêu em by Khánh Đơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Em chỉ yêu em ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Em chỉ yêu em using ukulele or guitar.
This song by Khánh Đơn can also be played by that instruments.
=

Em chỉ yêu em chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em chỉ yêu em by Khánh Đơn Ukulele Chords

1. Lòng của anh quặn đau như chưa bao giờ đau
Khi anh biết em đã dối gian
Tại vì sao em chẳng yêu lại nói yêu anh thật nhiều
Để ngày tháng qua anh mộng

2. Dù ở bên đời anh nhưng trong tâm hồn em
Luôn mang bóng ai chẳng phải anh
Chuyện tình yêu em chỉ xem tựa bán mua nơi chợ đời
Đến đi thật dễ dàng vậy thôi

ĐK: Em gặp ai cũng muốn yêu em gặp ai cũng nói yêu
Nhưng thật ra em chẳng yêu người nào
Em chỉ yêu mình em em chỉ thương mình em
Nên không cần biết ai đang buồn đau

Em bỏ đi giữa lúc anh trong quả tim đã quá yêu
Cho lòng anh đau khổ trăm ngàn lần
Sao chẳng câu từ ly em bỏ theo người ta
Tiếp tục trò vui của chính em

To play the most songs, including Em chỉ yêu em by Khánh Đơn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.