Em có vui khi mùa xuân đến by Quốc Vượng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Em có vui khi mùa xuân đến ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Em có vui khi mùa xuân đến using ukulele or guitar.
This song by Quốc Vượng can also be played by that instruments.
=

Em có vui khi mùa xuân đến chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em có vui khi mùa xuân đến by Quốc Vượng Ukulele Chords

1. Em ơi có hay chăng xuân nay lại tới
Vui trong nắng ban mai hương xuân ngập lối
Trong màu mắt em thơ rộn vui khắp nơi
Hương xuân ngát chơi vơi tình xuân thắm tươi

2. Em ơi có nghe chăng xuân như thầm nói
Đôi ta đã yêu nhau khi xuân vừa tới
Xuân gửi đến nhân gian tình yêu thiết tha
Xuân bát ngát hương hoa thế gian tưng bừng

ĐK: Xuân đến đây rồi
Ánh xuân tươi mênh mông khắp cõi đời
Em có vui không khi thấy xuân sang
Nơi nơi lúa mùa trổ bông

Xuân đến đây rồi
Ánh xuân mang yêu thương đến nơi nơi
Enh có vui không khi đã có nhau
Trong tay đón xuân cuộc đời

To play the most songs, including Em có vui khi mùa xuân đến by Quốc Vượng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *