Em còn nhớ không em by Hoàng Trọng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Em còn nhớ không em ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Em còn nhớ không em using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Trọng can also be played by that instruments.
=

Em còn nhớ không em chords has Tango rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em còn nhớ không em by Hoàng Trọng Ukulele Chords


1. Em còn nhớ không em
Em còn nhớ không em
Khi mưa về rét mướt
Hiu hắt ánh đèn đêm
Như mùa đông xứ Bắc

2. Em còn nhớ không em
Em còn nhớ không em
Mùa xuân nào rực rỡ
Tháng giêng hoa đào nở
Như mộng đẹp đầu tiên

ĐK: Khi hè về bâng khuâng
Hoa phượng rơi trong nắng
Em có ép trong thơ
Gửi người anh xa vắng

3. Em còn nhớ không em
Em còn nhớ không em
Khi thu vàng trên
Cây đứng buồn bơ
Gợi bao ý mong chờ

Em còn nhớ không em
Em còn nhớ không em

To play the this songs, including Em còn nhớ không em by Hoàng Trọng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *