Em đang ở đâu by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Em đang ở đâu ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Em đang ở đâu using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Em đang ở đâu chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em đang ở đâu by Ukulele Chords

Em đang ở đâu, bây giờ em đang ở đâu
Để vườn hoang vắng, trắng bông cau
Ngàn lau che kín đường ra bến,
Lay lắt bờ sông mấy chân cầu.

Em đang ở đâu, bây giờ em đang ở đâu
Nắng còn vương vấn lúc qua cầu.
Mây có đi về trên mắt biếc,
Gió còn hòa điệu lý thương nhau.

Em đang ở đâu, bây giờ em đang ở đâu
Ví bằng hóa đá để bên nhau.
Em đang ở đâu, bây giờ em đang ở đâu
Trái tim anh xẻ thành trăm mảnh,
Nối bến bờ xa mấy nhịp cầu,
Nối bến bờ xa đón em về.

To play the this songs, including Em đang ở đâu by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.