Em đi trong chiều by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Em đi trong chiều ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Em đi trong chiều using ukulele or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that instruments.
=

Em đi trong chiều chords has Boston rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em đi trong chiều by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords


1. Em đi qua cầu có gió bay theo
Thổi bùng khăn tang trắng giữa khung chiều
Em đi qua cầu có lá xôn xao
Một dòng sông sâu chở hồn thương đau

ĐK: Em đi qua cầu chở chiều trên vai
Ngậm buồn trên môi trái tim đã hoài
Một người nằm xuống một người nơi đây

Em đi qua cầu một hồn mây bay
Em đi trong chiều một đời khôn nguôi
Một đời riêng ai mong ai

2. Em đi qua cầu tiếng súng vang theo
Làng mạc quê hương có dáng buồn rầu
Em đi qua cầu có gió hiu hiu
Thổi lòng em xa đến mãi nơi nào

To play the most songs, including Em đi trong chiều by Trịnh Công Sơn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.