Em gái vùng Bưng by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Em gái vùng Bưng ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Em gái vùng Bưng using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Em gái vùng Bưng chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em gái vùng Bưng by Ukulele Chords

Em là cô gái mà vùng Bưng
Trên thuyền mà em chở lúa
Chứ ngập ngừng, ngập ngừng mà làm duyên
Lúa vàng em chở đầy thuyền mà chở theo
Chở theo vạt nắng, chứ bưng biền, bưng biền mênh mông
Chứ bưng biền, bưng biền mênh mông

Bóng em nghiêng xuống dòng kênh
Đất trời như cũng bồng bềnh, bồng bềnh nghiêng theo
Em [F#/A#] đi, chở lúa trong chiều, mà như chở cả, tình yêu quê nhà

Em là con gái mà vùng Ven
Trên cầu mà em vẫn dáng
Dáng dịu hiền, dịu hiền năm xưa
Em là hương của ngày mùa
như, và như đồng lúa, chứ đang mùa, đang mùa đơm bông
Chứ đang mùa, đang mùa đơm bông

Bóng em nghiêng xuống dòng kênh
Đất trời như cũng bồng bềnh, bồng bềnh nghiêng theo
Em [F#/A#] đi, chở lúa trong chiều, mà như chở cả, tình yêu quê nhà.

To play the this songs, including Em gái vùng Bưng by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.