Em lười lắm by Bông Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Em lười lắm ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Em lười lắm using ukulele or guitar.
This song by Bông can also be played by that instruments.
=

Em lười lắm chords has Disco rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em lười lắm by Bông Ukulele Chords


Ver 1:
Sở trường của em
Là ăn và ngủ
Ở nhà ru rú
Chẳng thích ra đường
Người thương chẳng có
Đồng lương chẳng lo
Tình yêu gì đó
Thôi em lười lắm
 
ĐK:
Nếu anh thích em thì
Cơm nước anh nấu luôn giùm
Cỏ và hoa ngoài vườn
Anh tưới nước được không?
Nếu anh thích em thì
Chịu thương chịu
khó quét tước cửa nhà
Áo quần bẩn anh giặt
em lười lắm.
 
Ver 2:
Sở trường của em
Anh biết rồi đó
Lười biếng như chó
Chẳng muốn làm gì
Tình yêu 10 bước
Anh bước tận 9
Còn mỗi một bước
Thôi em lười lắm ~

To play the most songs, including Em lười lắm by Bông by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *