Em Mơ Về Anh by Huy Tuấn Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Em Mơ Về Anh ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Em Mơ Về Anh using ukulele or guitar.
This song by Huy Tuấn can also be played by that instruments.
=

Em Mơ Về Anh chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em Mơ Về Anh by Huy Tuấn Ukulele Chords

|_Lặng im bóng [G/B]|cây _ |… _lặng im bóng [Em/G]|mây, _|
|Lặng im góc |sân _trưa nắng |vàng. |… _ |
|_Lặng im ngón [G/B] [Am/F]|tay,|… _lặng im cánh |hoa ngát hương |
|thơm nơi hoang |dại _em |mơ về |anh _
 
Điệp khúc:
_Rồi em mơ |thấy, thấy anh nhìn |em |
|_Thấy tiềng anh |cười và lời anh
|nói lúc anh làm |quen |… _nghe sao rất |
|gần. Rồi em mơ |thấy, thấy anh kề |bên |
|_Và rồi lại |thấy em nằm |mơ những giấc mơ |buồn. |
|_Anh như bài |hát xa |rồi.|
|_Giờ đây vắng [G/B] |anh,|… _giờ đây thiếu [Em/G]|anh |
|Mà sao thấy |anh, anh rất |gần.|… _ |
|_Ngồi trong bóng [G/B] [Am/F]|đêm,|… _mình em với |em,
giữa bao |khuôn mặt xa |lạ. Em |mơ về |anh _
 
Điệp khúc:
_Rồi em mơ |thấy, thấy anh nhìn |em |
|_Thấy tiềng anh |cười và lời anh |nói
lúc anh làm |quen |… _nghe sao rất |
|gần. Rồi em mơ |thấy, thấy anh kề |bên |
|_Và rồi lại |thấy em nằm |mơ những giấc mơ |buồn. |
|_Anh như bài |hát xa |rồi.|
 
_Rồi em mơ |thấy, thấy anh nhìn |em |
|_Thấy tiềng anh |cười và lời anh |nói
lúc anh làm |quen |… _nghe sao rất |
|gần. Rồi em mơ |thấy, thấy anh kề |bên |
|_Và rồi lại |thấy em nằm |mơ
vì em đang |nhớ…anh người |yêu hỡi. | _ |
 
_Rồi em mơ |thấy, thấy anh nhìn |em |
|_Thấy tiềng anh |cười và lời anh |nói
lúc anh làm |quen |… _nghe sao rất |
|gần. Rồi em mơ |thấy, thấy anh kề |bên |
|_Và rồi lại |thấy em nằm |mơ những giấc mơ |buồn. |
|_Anh như bài |hát xa |rồi.|
Đặt hợp âm: Xuân Hà

To play the most songs, including Em Mơ Về Anh by Huy Tuấn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.