Em Ngủ Chưa Ngày Mai Có Nghe Tin Nhắn Này Không? by Hamlet Trương Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Em Ngủ Chưa Ngày Mai Có Nghe Tin Nhắn Này Không? ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Em Ngủ Chưa Ngày Mai Có Nghe Tin Nhắn Này Không? using ukulele or guitar.
This song by Hamlet Trương can also be played by that instruments.
=

Em Ngủ Chưa Ngày Mai Có Nghe Tin Nhắn Này Không? chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em Ngủ Chưa Ngày Mai Có Nghe Tin Nhắn Này Không? by Hamlet Trương Ukulele Chords

Yêu một người thì có gì sai, mà cớ sao chúng ta cứ đau buồn hoài
Mơ một ngày cùng em đi trên lối dài, dắt nhau về ngày xưa thân ái
Yêu một người thì có gì sai, mà cớ sao chúng ta cứ mong chờ hoài
Chợt một ngày đúng lúc đúng người, đón em về nhà ấy

To play the this songs, including Em Ngủ Chưa Ngày Mai Có Nghe Tin Nhắn Này Không? by Hamlet Trương by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *