Em sai rồi anh xin lỗi em đi by Trang Pháp Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Em sai rồi anh xin lỗi em đi ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Em sai rồi anh xin lỗi em đi using ukulele or guitar.
This song by Trang Pháp can also be played by that instruments.
=

Em sai rồi anh xin lỗi em đi chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em sai rồi anh xin lỗi em đi by Trang Pháp Ukulele Chords

Verse:
Tối hôm nay anh có gì bận tâm
sao hỏi anh vẫn cứ chối
Không muốn nói cứ ngồi lặng câm
Oh oh
 
Thấy, hôm qua em có nhiều điều sai
Người cứ gọi em chẳng bắt máy
Em vô tư không cần ngày mai
Oh oh
 
Bridge:
Oh no
Cả hôm nay em đã suy nghĩ
Rằng nếu
Cứ giận hờn sẽ không có ích chi
Người hỡi
Những điều anh đã nói rất đúng
Em sai rồi em sai rồi em sai rồi
 
Chorus:
Anh xin lỗi em đi
(Có những lúc em vô tâm hơn là bận tâm)
Em đã sai
Anh xin lỗi em đi
(Có những lúc em vô tư chẳng cần sầu tư)
Em đã sai
Dù em biết em biết em còn
em còn những sai lầm chẳng như ai
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Từ nay em sẽ không thế nữa
 
Anh xin lỗi em đi X4

To play the most songs, including Em sai rồi anh xin lỗi em đi by Trang Pháp by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.