Em Vẫn Hơn Những Trò Chơi by Nguyễn Hoàng GNDTT Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Em Vẫn Hơn Những Trò Chơi ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Em Vẫn Hơn Những Trò Chơi using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Hoàng GNDTT can also be played by that instruments.
=

Em Vẫn Hơn Những Trò Chơi chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em Vẫn Hơn Những Trò Chơi by Nguyễn Hoàng GNDTT Ukulele Chords


Một hai ba trò chơi anh yêu thích không bằng một cái nắm tay em
Yasuo vào game là anh pick không bằng cái ôm mà anh quen
Anh biết làm sao cho phải lý anh với game như Bác với Đông Dương
Nhưng game cuối cùng vẫn là để giải trí còn với anh , em là để yêu thương
 
Từ ngày em đến anh loạn nhịp không còn đăng ảnh để tìm người tương tác
Nếu chính em trở thành một trò chơi thì anh sẽ không chơi trò nào khác
Em nói sao không lấy luôn game làm vợ anh nói sẽ “cưới em vào đúng đêm giao thừa
Chứ ai lấy game khác gì lấy của nợ” em đồng ý nhưng lại nói ” Tao lừa”
 
Cây nào cây mà chẳng có tán lá anh lúc nào mà lại chẳng tán em?
Cạnh bên em không dám nói chán quá em thường nói” Mày cứ thử chán xem?”
Lúc anh chơi game thì em chơi điện thoại nhưng nếu chia tay là ” Tại mày chơi game?”
Em nói như vậy là kiểu yêu hiện đại còn nếu anh cãi em đổi thành ” my friend”
 
Mà vì em đáng yêu quá, nên mọi chuyện anh có thể bỏ qua
Nhưng nếu anh chơi mà em tới bịt mắt anh thua combat thì chúng mình chia xa

To play the most songs, including Em Vẫn Hơn Những Trò Chơi by Nguyễn Hoàng GNDTT by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *