Em Yêu Anh Thật Không by Deris Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Em Yêu Anh Thật Không ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Em Yêu Anh Thật Không using ukulele or guitar.
This song by Deris can also be played by that instruments.
=

Em Yêu Anh Thật Không chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Em Yêu Anh Thật Không by Deris Ukulele Chords


Yêu anh em lại đắng đo mà chia tay chẳng cần lí do
Anh sẽ mãi nhớ một ngày ngày em nói lời chia tay
Này người yêu hỡi chẳng biết em có yêu anh thật không
Ngày xưa anh đã cố gắng nhưng chưa cho em hạnh phúc
Biết trước sẽ có ngày này em nói lời chia tay
 
Hôm nay anh đã mất em và mai sau chỉ có mỗi anh
Anh nhớ rất nhớ một người ngày ấy đã bước ra đi
Này người yêu hỡi chẳng biết em có yêu anh thật không
Ngày xưa anh đã cố gắng nhưng chưa cho em hạnh phúc
Biết trước sẽ có ngày này em nói lời chia tay
 
Này người yêu hỡi chẳng biết em có yêu anh thật không
Ngày xưa anh đã cố gắng nhưng chưa cho em hạnh phúc
Biết trước sẽ có ngày này em là người ra đi

To play the this songs, including Em Yêu Anh Thật Không by Deris by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.