Gần ngay trước mắt by Nguyễn Công Thành Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Gần ngay trước mắt ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Gần ngay trước mắt using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Công Thành can also be played by that instruments.
=

Gần ngay trước mắt chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Gần ngay trước mắt by Nguyễn Công Thành Ukulele Chords


1. Chiều đầy gió, đường quanh co
Em đi tìm giấc mơ đời mình
Lang thang tìm kiếm anh một mình.

Mà đâu biết người ngay đây
Sao em còn mải mê lạc đường
Ngây ngô chẳng nhận ra yêu thương.

ĐK:
Gần ngay trước mắt mà tìm hoài đâu thấy
Gần ngay trước mắt người quẩn quanh nơi đây
Mải mê tìm, mải mê chờ chẳng thể ngờ.

Người đã đứng đó miệt mài ngày đêm thương nhớ
Mà em có biết tự giận mình ngây thơ
Tình yêu ngay đây mà tìm xa tít tận chân trời.

2. Hoàng hôn vắng, người ngược nắng
Đôi chân chẳng biết đâu là bờ
đơn lòng chẳng nguôi từng giờ.

Tìm đâu thấy người em say
Mây bay rồi sẽ tan về trời
Sao em còn một mình chơi vơi.

To play the most songs, including Gần ngay trước mắt by Nguyễn Công Thành by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.