Gắng mà lo by Huy Cường Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Gắng mà lo ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Gắng mà lo using ukulele or guitar.
This song by Huy Cường can also be played by that instruments.
=

Gắng mà lo chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Gắng mà lo by Huy Cường Ukulele Chords


Sao anh không sang nhà em
Miếng trầu câu chuyện làm quen
Ba mẹ thấy anh dễ hiền
Thương tình ba cho hai đứa nên duyên

Em ơi ông via nhà em
Dễ gì anh được làm quen
Trông anh tóc tai bù
Râu cằm ria mép lu bù
Anh lại mặc áo chim
Quần thì ống túm vải thì caro
Chân đi lã lướt cái điệu gô-

Ơi anh ơi, yêu em thì gắng mà lo
Chứ mặc chim cò kẻ trách người chê
Ơi em ơi, em nói anh đành phải nghe
Quần may ống rộng nỡ e người cười

Chồng em, chồng em tóc ngắn đàng hoàng
Râu cằm ria mép chỉ làm khổ em

Mai đây anh đi đầu quân
Quyết làm bổn phận người dân
Mong ba thấy anh dễ hiền
Thương tình ba cho hai đứa nên duyên.

Ba nghe hai con từ lâu
Nói chuyện tâm tình thương yêu
Ba không nghĩ ai giàu nghèo
Không cần chức tước chi nhiều
Ba chỉ mong muốn một điều
Một thằng rể mới mặc đồ trây-di
Con ba thì sắm áo chờ vu quy

Đa tạ ba đã vun trồng
Cho mình nên nghĩa vợ chồng
Chiều nay cấp phép tụi mày đi rong
Nhưng mau về sớm ở nhà ba mong

To play the most songs, including Gắng mà lo by Huy Cường by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *