Gánh Lúa Về by George A. Miner Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Gánh Lúa Về ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Gánh Lúa Về using ukulele or guitar.
This song by George A. Miner can also be played by that instruments.
=

Gánh Lúa Về chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Gánh Lúa Về by George A. Miner Ukulele Chords

1. Ban mai hăng hái lên đường, Ta đem gieo giống thiên thượng,
Luôn ban trưa, trải ban chiều, đến tối gieo cùng phương.
Rồi trông cho lúa chín vàng, Vui đem lưỡi hái lên đàng,
Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.
 
ĐK: Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng,
Lòng từ nay khoan khoái thay, Bó lúa đem về đây.
Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng,
nào cùng nhau gánh lúa vô, Đem nộp hết trong kho.
 
2. Hanh thông hay chẳng gặp thời, Chuyên tâm gieo khắp phương trời,
Tuy cơn mưa nắng đông hè, giá tuyết không hề ngơi;
Mùa đây hoa quả ê-hề, Công lao ta hết nặng nề,
Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.
 
3. Ra đi nước mắt tuôn dài, Ta gieo cho Chúa Thiên đài;
Đôi khi lao khổ mệt nhọc lắm lúc tuôn mồ hôi,
Chờ khi rhan vãn qua rồi, Jêsus nghinh tiếp lên trời.
Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.

To play the this songs, including Gánh Lúa Về by George A. Miner by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *