Gánh tương tư by Ngọc Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Gánh tương tư ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Gánh tương tư using ukulele or guitar.
This song by Ngọc Sơn can also be played by that instruments.
=

Gánh tương tư chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Gánh tương tư by Ngọc Sơn Ukulele Chords

Tình lỡ xa nhau tình sầu tình đau héo hắt
Tựa gối cô đơn gọi đời chợt thấy muộn màng
Sầu ôm thương nhớ khóc biệt ly.

Nặng gánh tương tư mệt nhoài lòng đau sỏi đá
Một thoáng đam mê tìm về từng cõi mơ đời
Lệ rơi thắm gối mềm cánh môi.

ĐK: Ôi tình yêu, tình yêu
Tình yêu đã chết! Chết trong ta một đời
Khóc trong lặng lẽ, nén đau thương giã từ

Tình đã xa ta một đời sầu giăng trăm mối
Dòng thác suy tư gởi lòng nặng gánh ân tình
Từng đêm nhung nhớ gọi cố nhân.

To play the most songs, including Gánh tương tư by Ngọc Sơn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.