Giấc Mơ Phù Đổng by Nguyễn Văn Hiên Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Giấc Mơ Phù Đổng ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Giấc Mơ Phù Đổng using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Văn Hiên can also be played by that instruments.
=

Giấc Mơ Phù Đổng chords has Fox rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Giấc Mơ Phù Đổng by Nguyễn Văn Hiên Ukulele Chords


Em mơ có con ngựa sắt to và vươn vai hóa thành Thánh Gióng
Mang giáp sắt cầm roi thật, con ngựa sắt hóa ra phi thuyền
Giấc mơ Phù Đổng, đưa em vào không gian bao la
Giấc mơ Phù Đổng, con ngựa sắt hóa ra phi thuyền
 
Chuyện ngày xửa ngày xưa, khi giặc Ân xâm chiếm nước ta
Có chú bé ở làng Phù Đổng, bỗng hóa thành khổng lồ
Mặc giáp sắt, đội nón sắt, cầm roi sắt, phi ngựa sắt dẹp giặc
Bay lên trời biến mất, nhân dân nhớ ơn không?
Phù Đổng Thiên Vương

To play the this songs, including Giấc Mơ Phù Đổng by Nguyễn Văn Hiên by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.