Giờ Là Giấc Mơ by Đức Trí Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Giờ Là Giấc Mơ ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Giờ Là Giấc Mơ using ukulele or guitar.
This song by Đức Trí can also be played by that instruments.
=

Giờ Là Giấc Mơ chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Giờ Là Giấc Mơ by Đức Trí Ukulele Chords

Giọt nắ ng bên thềm t rưa vắng rọi b ước chân em
Bóng em h ờ hững như tia nắng soi tâm hồn
Một thoáng trao về nhau bao nhiêu ước mơ trong lòng
Ước sao làm bóng mát theo mãi cuộc đời em
Chìm trong dĩ v ãng cuộc tình đã tan
Tình ta đã m ất thật rồi hỡi em
Thế gian này l ắm buồn phiền nh ư tình ta vỡ tan rồi
Người yêu dấu hỡi hãy về với anh
Tìm trong dĩ vãng một lần nữa thôi
Nụ hồng ta trao cho nhau giờ là giấc mơ theo mãi thôi.

To play the most songs, including Giờ Là Giấc Mơ by Đức Trí by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.