Giờ Ra Chơi by Nguyễn Văn Hiên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Giờ Ra Chơi ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Giờ Ra Chơi using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Văn Hiên can also be played by that instruments.
=

Giờ Ra Chơi chords has Fox rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Giờ Ra Chơi by Nguyễn Văn Hiên Ukulele Chords

Sân trường đang im ắng,
Bỗng nghe tiếng tùng tùng
A tiếng trống thức giấc
Ra chơi rồi bạn ơi.
 
Sân trường thật tấp nập
Bạn gái chơi nhảy dây.
Bạn trai thi đá cầu
Thêm rộn rịp giờ chơi.
 
Những chú chim xinh xắn
Nhảy nhót khoe niềm vui
Ai đứng nhìn mỉm cười
Vui sao giờ ra chơi.

To play the most songs, including Giờ Ra Chơi by Nguyễn Văn Hiên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.