Giọt tình by Trần Huân Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Giọt tình ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Giọt tình using ukulele or guitar.
This song by Trần Huân can also be played by that instruments.
=

Giọt tình chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Giọt tình by Trần Huân Ukulele Chords


1. Biết đến bao giờ tình yêu bắt đầu
Từ ngày hôm trước đến những ngày sau
Nhớ nhớ thương thương cũng chỉ là yêu
Mà sao năm tháng rối bời trong tôi

2. Biết đến khi nào tình yêu ấm nồng
Và tình yêu đó sẽ đến bao lâu
Nhớ quá đi thôi mối tình chờ mong
Từng đêm thao thức hết mộng rồi

ĐK: Yêu! Yêu!
Ôi tình yêu đó sao nghe đắng cay
Yêu yêu!
Ôi tình yêu đó tháng năm dọa đày

Ôi tình yêu! Ôi tình yêu
Ôi tình yêu tình yêu đó
Vẫn hoài trong tôi nỗi đam mê này

Ôi tình yêu! Ôi tình yêu
Ôi tình yêu tình yêu đó
Vẫn hoài trong tôi những giọt tình say

To play the most songs, including Giọt tình by Trần Huân by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *