Góc trời của ta by Hoàng Thi Thơ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Góc trời của ta ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Góc trời của ta using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Thi Thơ can also be played by that instruments.
=

Góc trời của ta chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Góc trời của ta by Hoàng Thi Thơ Ukulele Chords

Đôi khi ta muốn theo nhau về
Một góc trời thật quạnh hiu
Không có ai dù một người
Hoa lá chưng thật tuyệt vời
Con suối reo thật bồi hồi

Đôi khi ta muốn theo nhau về
Về nơi đó chốn đời đời
Có trăng sao yến tiệc trên trời
Có đôi chim lướt trời xanh
Có mình anh chỉ một mình anh với em.

Anh sẽ xây một túp lều bằng lá vàng mùa thu
Anh sẽ treo một bức mành bằng tơ buồn liễu
Anh sẽ mua vầng trăng tròn để trang hoàng ngoài ngõ
Và đếm từng đêm ngồi đếm ước
Cùng tiếng đàn anh và tiếng hát em
Trời đất làm thơ kìa tiếng suối êm
Ru ta vào cơn mơ
Ôi cơn mơ dài bằng thiên thu
Góc trời của ta, góc trời đó xa xôi
Anh anh sẽ dìu sẽ dìu em tới
Và nghĩa là ta nghĩa là ta sẽ bay lên trời

Và nghĩa là ta nghĩa là ta đưa tình lên ngôi.

To play the this songs, including Góc trời của ta by Hoàng Thi Thơ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.