Gọi em là đóa hoa sầu by Phạm Duy Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Gọi em là đóa hoa sầu ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Gọi em là đóa hoa sầu using ukulele or guitar.
This song by Phạm Duy can also be played by that instruments.
=

Gọi em là đóa hoa sầu chords has Boston rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Gọi em là đóa hoa sầu by Phạm Duy Ukulele Chords


1. Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn
Áo nhuộm hoàng hôn, áo nhuộm hoàng hôn
Bóng ai cắp rổ, cắp rổ lên cồn
Lên cồn hái dâu, hái dâu

Tiếng nàng hát vọng đôi câu
Hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu
Dừng tay viết mướn ối a lòng sầu
Lòng sầu vẩn vơ vẩn vơ ơ … sầu

Lều tranh còn ủ trăng mơ
Còn ủ trăng mơ còn ủ trăng
Mối tình làm một bài thơ vô đề
Ẩn Lan ơi, ơi mái tóc thề

Ẩn Lan ơi, ơi mái tóc thề
Mùa xuân nay làn gió có về
Vỗ về hương xưa đêm nao học dưới
Học dưới trăng mờ giòng chữ hững hờ

2. Thoảng nghe tiếng hài của em
Tiếng hài của em, tiếng hài của em
Như sương lắng đọng lắng đọng trên thềm
Trên thềm ngõ sau ngõ sau

Em cười đem lại cho nhau
Đem lại cho nhau, đem lại cho nhau
Sợi tơ mớ tóc ối a buộc vào
Buộc vào với hoa, hoa ngâu vàng

Ngủ quên trên sách mơ màng
Tập sách thơm ngoan áp má mê man
Gió lùa tỉnh dậy mùi lan chập chờn
Ẩn Lan ơi em dỗi em hờn

Ẩn Lan ơi em dỗi em hờn
Ẩn Lan ơi như những cơn buồn
Nỗi buồn thơm lâu em ơi gọi em
Là đoá hoa sầu

To play the most songs, including Gọi em là đóa hoa sầu by Phạm Duy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.