Gọi tên em by Ngân Khánh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Gọi tên em ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Gọi tên em using ukulele or guitar.
This song by Ngân Khánh can also be played by that instruments.
=

Gọi tên em chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Gọi tên em by Ngân Khánh Ukulele Chords


1. Này em hỡi em ta cần em như cần hơi thở
Ta chờ em như nắng mong mưa
Như gió đong đưa cho diều lên cao
Mà em hỡi em bây giờ em rong chơi phương nào
Bây giờ em ở cuối trời nào
Sao mãi còn mịt mù sương khói
 
2. Này em hỡi em ta chờ em trắng nửa mái đầu
Ta chờ em lịm tắt cơn
Khô héo đôi môi qua thời hoa niên
Này em hỡi em, em còn ham vui nơi phương trời
Sao chẳng nghe lời thống khổ này
Ôi tiếng lòng hằng triệu con tim
 
ĐK: À á a chờ trông em lưng mẹ thêm còng
Chờ trông em mắt chị đã mờ
Chờ trông em ruộng khô đất nứt cây lúa chẳng tươi
Ài á a gọi tên em anh gọi thấu trời
Gọi tên em anh gọi khô lời
Gọi tên em tựa như tiếng thét giữa xa mạc xa
 
3. Này chim trắng ơi hãy là chim đã ngũ bên trời
Hãy là chim gãy cánh phương nao
Cho giấc chiêm bao yên lành tan mau
Này em hỡi em xin đừng nghe những lời ngọt bùi
Xin đừng nghe những cám dỗ nào
Xin hãy về hãy về em ơi

To play the this songs, including Gọi tên em by Ngân Khánh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.