Hà Nội mùa này phố cũng như sông by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Hà Nội mùa này phố cũng như sông ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Hà Nội mùa này phố cũng như sông using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Hà Nội mùa này phố cũng như sông chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hà Nội mùa này phố cũng như sông by Ukulele Chords


1. Hà Nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông chân em run ngâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng

Hà Nội mùa này chiều không có nắng
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, giờ không thấy bờ

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây lạnh luôn toàn thân

2. Hà Nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông chân em run ngâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng

Hà Nội mùa này người đi đơm
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây tràn ra Mỹ Đình

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây lạnh luôn toàn thân

To play the this songs, including Hà Nội mùa này phố cũng như sông by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *