Hà Nội Ngày Trở Về by Phúc Quang Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hà Nội Ngày Trở Về ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Hà Nội Ngày Trở Về using ukulele or guitar.
This song by Phúc Quang can also be played by that instruments.
=

Hà Nội Ngày Trở Về chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hà Nội Ngày Trở Về by Phúc Quang Ukulele Chords

Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
Vội vã trở về vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
Và rêu phong bên những gốc cây già
Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa sa giăng kín phố dài
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác
Tôi vội vã trở về để nghe
tim minh rưng rưng trong nước hồ thu

To play the most songs, including Hà Nội Ngày Trở Về by Phúc Quang by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.