Hà Rầm Hà Rạc by Khắc Dũng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Hà Rầm Hà Rạc ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Hà Rầm Hà Rạc using ukulele or guitar.
This song by Khắc Dũng can also be played by that instruments.
=

Hà Rầm Hà Rạc chords has Fox rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hà Rầm Hà Rạc by Khắc Dũng Ukulele Chords


Hà Rầm Hà Rạc
Hầm vàng a ối a hầm bạc
Hà Rầm Hà Rạc
Hầm vàng a ối a hầm bạc
 
Có người thật thà
Siêng năng mà chịu khó
Gia tài chỉ
Trời trăng với cây rựa
Nên nghèo xác nghèo
Nên nghèo xác nghèo
 
Hà Rầm Hà Rạc
Hầm vàng a ối a hầm bạc
Hà Rầm Hà Rạc
Hầm vàng a ối a hầm bạc
 
Có người thật thà
Siêng năng mà chịu khó
Nên trời cứ ngó
Một hôm trở nên hầm
Có bầy khỉ đùa vui
Có bầy khỉ đùa vui
 
Hà Rầm Hà Rạc
Hầm vàng a ối a hầm bạc
Hà Rầm Hà Rạc
Hầm vàng a ối a hầm bạc
 
Có người gian manh
Tham lam mà lười biếng
Gia tài gom hết
Nhà cao với ruộng vườn
Nên giàu lớn giàu to
Nên giàu lớn giàu to
 
Hà Rầm Hà Rạc
Hầm vàng a ối a hầm bạc
Hà Rầm Hà Rạc
Hầm vàng a ối a hầm bạc
 
Có người gian manh
Tham lam mà lười biếng
Ham vàng đi tiếp
Nào hay xác với giọng đàn
Xem mà nghĩ mà suy
Xem mà nghĩ mà suy

To play the most songs, including Hà Rầm Hà Rạc by Khắc Dũng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *