Hành khúc ngày và đêm by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hành khúc ngày và đêm ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Hành khúc ngày và đêm using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Hành khúc ngày và đêm chords has March rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hành khúc ngày và đêm by Ukulele Chords

Rất dài và rất xa, là những ngày thương nhớ
Nơi cháy lên ngọn lửa, là trái tim, là trái tim yêu thương

Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran
Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào

Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ
Thời gian trong cách trở đốt cháy lửa tình yêu
Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ
Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến

Cái chết cúi gục đầu. Cuộc đời xanh tươi trẻ
Ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu
Ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu
Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau

To play the this songs, including Hành khúc ngày và đêm by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.